Strategi

Strategiproces

VISUEL MANAGEMENT designer og skræddersyr vore strategiske ydelser i forhold til din virksomheds behov. Via vort strategiarbejde sikrer vi, at vores arbejde, hvad enten det er i form af workshops eller rådgivning kommer omkring alle relevante forhold, og fokuserer på fremtiden. Strategiprocessen har til formål at sikre, at virksomhedens strategiplan er gennemarbejdet, struktureret og gennemsigtig med situationsanalyse og kernekompetencer, identificering af væsentligste forandringsbehov, vision, mission, værdier, strategiske målsætninger, indsatser, målepunkter og økonomiske konsekvenser. Det vil sige, vi sikrer at vi kommer hele vejen rundt.
Resultatet af vores arbejde er, at strategiarbejdet er let af forstå og kommunikere videre, og samtidig enkelt at implementere og føre ud i livet.
En af grundstenene i VISEUL MANAGEMENTs tilgang til strategiprocesser er, at strategiarbejdet skal formuleres og formes indefra – med hjælp udefra. Det betyder i praksis, at vore strategiske ydelser har fokus på involvering og inddragelse af de personer, både ledere og medarbejdere, der skal eksekvere strategien gennem konkrete handlinger. Vi arbejder med strategiudvikling og eksekvering, enten som en kombination eller hver for sig, og altid i et tæt samspil mellem bestyrelsen, den administrerende direktør eller lederteamet.

 

Strategisk rådgivning og sparring

VISUEL MANAGEMENT agere sparringspartner i forhold til eksekvere strategien, så de aktiviteterne i strategiplanen føres ud i livet. Vi betragter organisationsudvikling som en naturlig del, der løbende sker i forbindelse med ændringer i organisations omverden. For at følge med de løbende forandringer der skyldes omverdens ændringer eller interne forandringer, agerer vi sparringspartner for vores kunder.
Visuel Management leverer strategiske ydelser inden for følgende områder:

 • Strategiske analyser, der fokuserer på virksomhedens interne og eksterne faktorer, der har betydning for virksomhedens konkurrencemæssige styrker, svagheder, muligheder og trusler.
 • Strategiprocesser med fokus på vision, mission og værdier
 • Strategisparring med fokus på at implementere og eksekvere virksomhedens strategier til konkrete handlinger
 • Målformuleringsworkshop med fokus på at udvælge og definere centrale mål, herunder Key Performance Indikators, resultat indikatorer mv.

Dine fordele:

 • VISUEL MANAGEMNT har stor erfaring med strategisk arbejde og bygger bro mellem den teoretiske viden og praksis i vores kunders virksomhed.
 • Involverende strategiudviklingsprocesser hvor mål og strategi er synlig og udarbejdes i fællesskab med konsulent fra VISUEL MANAGEMENT, således at der sikres ejerskab for strategien.
 • Tilpassede strategiydelser, der matcher dine behov.

Dit udbytte:

 • Du får en dybdegående forståelse for virksomhedens aktuelle situation, herunder indsigt i og forståelse for, hvordan eksterne og interne faktorer har indflydelse og påvirker virksomhedens handlemuligheder.
 • Får fastsat konkrete og målbare mål, eksempelvis Key Performence Indicators (KPI’er)
 • Får en komplet strategi for at nå de opstillede mål (med delmål/succeskriterier/KPI’er)
 • Løbende opfølgning på og tilpasning af strategien/KPI’er i forhold til ændringer i det globale/lokale miljø.