Passivhus Nordvest

Strategiproces for Passivhus Nordvest

Passivhus Nordvest er en forening, der har til formål at give virksomheder i Thy-Mors området den nyeste viden og erfaringer med lavenergi, herunder byggeri, energioptimering, energirenovering. Passivhus Nordvest bestyrelse havde gennem den seneste tid et ønske om, at ændre fokus og retning i foreningens aktiviteter.

”I forbindelse med revitalisering af Passivhus Nordvest, var bestyrelsen opmærksomme på, at der var behov for ekstern hjælp i form af en veltilrettelagt og professionel proces, hvor Passivhus Nordvest strategi blev fastlagt.    

Vi oplevede strategiprocessen med Visuel Management APS som meget konstruktiv, og i den forbindelse skal nævnes den meget systematiske proces, som Visuel Management benytter som metode til, at gennemføre en meget involverende strategiproces.

Efter gennemførelsen af strategiprocessen står bestyrelsen i Passivhus Nordvest nu med en klart defineret strategi for Passivhus Nordvest. Samtidig har strategiprocessen skabt en øget gejst og engagement i foreningens bestyrelse. Derfor kan jeg som formand for Passivhus Nordvest kun anbefale andre, at anvendes Visuel Management i fremtidige strategiprocesser.”

Formand for Passivhus Nordvest
Bertel Bolt-Jørgensen