Passivhus Nordvest

Strategiproces for Passivhus Nordvest

Passivhus Nordvest er en forening, der har til formål at give virksomheder i Thy-Mors området den nyeste viden og erfaringer med lavenergi, herunder byggeri, energioptimering, energirenovering. Passivhus Nordvest bestyrelse havde gennem den seneste tid et ønske om, at ændre fokus og retning i foreningens aktiviteter.

”I forbindelse med revitalisering af Passivhus Nordvest, var bestyrelsen opmærksomme på, at der var behov for ekstern hjælp i form af en veltilrettelagt og professionel proces, hvor Passivhus Nordvest strategi blev fastlagt.    

Vi oplevede strategiprocessen med Visuel Management APS som meget konstruktiv, og i den forbindelse skal nævnes den meget systematiske proces, som Visuel Management benytter som metode til, at gennemføre en meget involverende strategiproces.

Efter gennemførelsen af strategiprocessen står bestyrelsen i Passivhus Nordvest nu med en klart defineret strategi for Passivhus Nordvest. Samtidig har strategiprocessen skabt en øget gejst og engagement i foreningens bestyrelse. Derfor kan jeg som formand for Passivhus Nordvest kun anbefale andre, at anvendes Visuel Management i fremtidige strategiprocesser.”

Formand for Passivhus Nordvest
Bertel Bolt-Jørgensen

Storm Advokatfirma

"I STORM Advokatfirma har vi fokus at optimere vores forretningsprocesser. Dette har vi gjort i tæt samarbejde med Ole Sohn, Visuel Management. Vi har oplevet en nærværende og kompetent håndtering af vores behov, hvilket har resulteret i klare forbedringer i hele virksomheden. Aftalt kvalitet og tid leveres resolut igen og igen."

Rune Hyllested, advokat & adm. partner

 

Engko

Engko er en uafhængig energirådgivningsvirksomhed, der arbejder med uvildig energirådgivning indenfor områderne: energirådgivning, bedre bolig rådgivning, vedligeholdelsesplaner, solcellerådgivning, fugt- og skimmelsvamp, termografering og radon.
Engko er en ejerledet vækstvirksomhed med hovedsæde i Thy, med potentiale i at blive en landsdækkende energirådgivningskæde.

Engko stod i en situation, hvor virksomheden skulle i gang med en større ekspansion af virksomheden. Ekspansionen af virksomheden stillede krav til en klar og ambitiøs strategi og nogle effektive interne arbejdsgange. Jan udtaler: ”Jeg havde behov for ekstern hjælp til at løse disse opgaver, og jeg kontaktede Visuel Management, som faciliterede en række strategi workshops, som resulterede i nogle klare mål og prioriterede handlinger, som virksomheden skal gennemføre i løbet af de kommende år".

Efter en veltilrettelagt strategiproces står Engko med en klar vision, mission og værdier, med en tilhørende handleplan med initiativer, der skal implementeres i løbet af den nærmeste fremtid. Undervejs i strategiprocessen har Troels og Ole givet mig et godt modspil, som har medført nogle vigtige erkendelser i forhold til Engkos udvikling og i forhold til min rolle som ejer og leder.

Jeg kan derfor varmt anbefale Visuel Management for andre vækstvirksomheder, der ønsker at få stillet skarpt på deres virksomheds strategiproces.

Jan Høilund Christensen, Ejer af Engko

HH Agro

HH Agro er en international handelsvirksomhed, der beskæftiger sig med indkøb, klargøring og salg af brugte lastbiler. På virksomhedens værksted repareres og klargøres mellem 80-100 lastbiler hvert år. Værkstedet havde en række udfordringer med lange gennemløbstider, medarbejderne havde f.eks. problemer med at finde det rette værktøj, hvilket medført en lang række forstyrrelser og afbrydelser medarbejderne i mellem.

”VISUEL MANAGEMNET opfattede hurtigt og præcist vores udfordringer, hvorefter vi iværksatte en række forbedringstiltag, hvis resultater kan aflæses direkte på bundlinjen”
Esben Hyllested, Direktør

Flere artikler ...

  1. Vizuall