Analyse, forbedring, vækst!

 

VISUEL MANAGEMENT er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed med fokus på at udvikle organisationen, således at ledere og medarbejdere kan vise sig kompetente og bidrage aktivt til, at virksomheden kan realisere sit potentiale. I et tæt samspil arbejder vi ambitiøst med at identificere de udfordringer og muligheder, der styrker dine evner til at optimere og fokusere din virksomhed, eksekvere strategien og indfri virksomhedens mål.

Konsulentydelserne kan have et organisatorisk fokus, der omfatter hele virksomheden. De kan målrettes afdelinger eller teams i organisationen, for eksempel ledergrupper eller produktionen. Der kan også udarbejdes til enkelte eller udvalgte medarbejdere.
Vi er specialiseret i at arbejde med følgende områder:
• Strategiprocesser
• Lean og kvalitetsledelsessystemer (ISO 9001:2015)
• Leder- og medarbejderudvikling
• Analyser

Vi motiveres af at skabe effektive løsninger, der bidrager til fremdrift og gode resultater, der er udviklet og tilrettelagt med dig og dine medarbejdere.

 

Igennem procesoptimering og Lean opnår vore kunder øget kundetilfredhed, højere kvalitet i opgaveløsningen, højere produktivitet og et bedre arbejdsmiljø. VISUEL MANAGEMENTs erfaring er, at arbejdsgangene i mange tilfælde kan forbedres mellem 25-45% ved at igangsætte målrettede aktiviteter, der kommer virksomhedens kunder, medarbejdere og økonomi tilgode.

Hos VISUEL MANAGEMENT er vores fornemste opgave at levere valide analyser og skabe effektive arbejdsgange, der bidrager til at realiserer vore kunders strategier.

Vi har mange års praktisk erfaring fra såvel offentlige som private virksomheder, og bruger vores viden og erfaringer i vort arbejde.