Lean

Lean er et valg om en strategisk konkurrencestrategi med fokus på kontinuerlig værdiskabelse. Lean er en metode til at skabe effektive processer og arbejdsgange med fokus på at skabe flow, identificere og eliminere spild og konstant fokus på at arbejde med løbende forbedringer. Oprindeligt udspringer LEAN fra Toyotas produktionssystem, men er siden 1980’erne blevet spredt og tilpasset mange andre områder og brancher lige fra administration, byggeri, landbrug med mere. Hos VISUEL MANAGEMENT har vi erfaringer med Lean administration, Lean produktion og Lean indenfor sundhedsvæsenet.


Når vi arbejder med LEAN har vi fokus på tre elementer; Lean værktøjer, Lean ledelse og udvikling af en kultur med fokus på løbende forbedringer.
Et typisk LEAN forløb tilrettelægges således, at udvalgte ledere og medarbejdere deltager i en række workshops, hvor de lærer at anvende de LEAN værktøjer der er relevante i forhold til virksomhedens udfordringer og ønsker. Det kan være værktøjer så som værdistrømsanalyse, 5s, PDSA, A3 eller lignende. Igennem dette forløb udvikles medarbejdernes viden og praktiske færdigheder i forhold til at bringe LEAN værktøjerne i anvendes i hverdagen.


Når en virksomhed vælger at implementere LEAN i organisationen, vil det som regel stille krav til en anden form for ledelse og ledelsesstil end der tidligere har været gældende. Derfor skal virksomhedens ledelse og centrale medarbejdere udvikle en anden form for ledelse, således at ledelsesstilen understøtter de centrale forretningsprocesser. LEAN ledelse kalder på en ledelsesstil der fokuserer på at motivere og engagere medarbejderne i at identificere forbedringstiltag, der kan bidrage til at eliminere spild.


For at sikre en vellykket LEAN implementering handler det om, at det over tid skabes en kultur med fokus på løbende forbedringer. Idealet er, at alle ledere og medarbejdere forstår og kender virksomhedens centrale processer og arbejdsgange, således at de er i stand til at identificere spild og eventuelt bringe forbedringsforslag frem i lyset.


VISUEL MANAGEMENTs tilgang til Lean lægger stor vægt på at involvere og inddrage medarbejderne i organisationen, da medarbejderne tættest på processen ofte ved, hvor spildet i processerne findes. Ofte har medarbejderne også gjort sig nogle tanker om, hvordan noget af spildet kan fjernes eller reduceres. Hos VISUEL MANAGEMENT har vi gode erfaringer med at kombinere Lean metoderne og de tilhørende værktøjer med en involverende og anerkendende stil.

 

Hvorfor Lean?
Lean fokuserer på at skabe flow i virksomhedens arbejdsprocesser, og stræber efter perfektion.
Flow handler om at skabe nogle effektive arbejdsgange, hvor en enhed/ et produkt/ en ydelse flyder igennem organisationen – det kan være fremstillingen af et produkt i en produktion, et patientforløb på et sygehus eller en sagsbehandling i en administration.
En af nøglerne til et godt flow er fokus på de processer, der går på tværs af afdelinger og ledere. Ofte sker der det, at der opstår spild. Spild vil her sige alt det, der ikke tilfører værdi for kunde, når en sag/et produkt/en ydelse skifter hænder eller afdeling. Derfor fokuseres der meget på at identificere og fjerne spild i arbejdsprocesserne, hvilket er med til at øge flowet.

  • Kompetenceudvikling af virksomhedens ledere og medarbejdere
  • Få en succesfuld Lean implementering.
  • Opnå markante KPI forbedringer i forhold til: Kvalitet, omkostninger, leveringstid, arbejdsmiljø og medarbejderengagement.