Spørgeskemaer

Metode
Hvad enten det drejer sig om en organisations- eller markedsanalyse, tilrettelægges analysen med afsæt i virksomhedens ønsker og behov.
VISUEL MANAGEMENT opstiller, i samarbejde med virksomheden, de målepunkter, der er relevante og aktuelle for din virksomhed. På den måde understøtter vores analyser virksomhedens stategier, handlingsplaner og fokusområder.

Dernæst udarbejder VISUEL MANAGEMENT et spørgeskema, som grafisk og layoutmæssigt anvender virksomhedens font, farvekoder, billeder og logo. Herefter udsendes spørgeskemaet elektronisk eller postalt til deltagerne, eventuelt suppleret af et link, der lægges på virksomhedens intranet.

Rapportering
De indsamlede data bliver behandlet af en analysemedarbejder fra VISUEL MANAGEMENT, hvorefter der udarbejdes en resultatrapport, der er tilpasset virksomhedens ønsker. Imens undersøgelsen gennemføres kan den følges direkte via et online rapporteringsredskab, som din virksomhed får adgang til ved undersøgelsens start.
Rapporten viser de indsatsområder, virksomheden har i forhold til analysens fokusområder og angiver en prioritering af de indsatsområder, der kan og bør forbedres.
Rapporten er et direkte anvendeligt og operationelt værktøj, som vil blive præsenteret hos virksomheden af en konsulent fra VISUEL MANAGEMENT.

Benchmarking
En analyse giver mulighed for sammenligning af resultater over tid, og opfølgning på effekten af de konkrete tiltag, virksomheden har gennemført.
Her vil virksomheden kunne måle hvilke forhold, det er lykkedes at forbedre, og hvilken effekt det har haft på tilfredsheden og loyaliteten.
VISUEL MANAGEMENT anbefaler, med udgangspunkt i vore erfaringer, at der udarbejdes en analyse en gang om året, for at fastholde fokus på analysernes fokusområder.