DISC® Person analyse

DISC personprofil og teamprofil
Extended Disc Person analyse er et personanalyseværktøj, der anvendes til at beskrive de grundlæggende adfærds- og motivationsfaktorer for den enkelte person baseret på hvilke områder der falder naturligt for personen, der udfylder analysen. Disc giver en forståelse for hvad der giver energi og hvilke i hvilke situationer det kræver energi. Samtidig giver DISC et indblik i personens kommunikationsstil, og hvordan den opfattes af andre.
Extended DISC Person Analyse anvendes i mange forskellige sammenhænge, hvor der kræves forståelse for andre menneskers adfærd, og hvad der motiverer dem.
Vi har alle forskellige adfærds-præferencer og deraf følgende forskellige motivationsfaktorer, behov og prioriteringer i vores samspil med andre. DISC Person profil måler en persons adfærdspræferencer, og anvendes som supplement til at beskrive en persons typiske adfærd og til at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør i forskellige situationer. Kendskab og forståelse for DISC profilen giver dig et optimalt værktøj til at forstå egen og andres adfærd, og dermed til at håndtere relationer og identificere typer og matche disse på den bedst mulige måde, eksempelvis i forhold til teamdannelse, forfremmelse af en medarbejder til en ledende stilling, eller rekruttering af en ny medarbejder.
Anvendelsesområder:
Extended DISC Person Analyse kan eksempelvis anvendes til følgende:

 • Medarbejderudvikling
 • Rekruttering
 • Lederudvikling
 • Udvikling af makkerpar
 • Coaching
 • Træning i kommunikation og forståelse af mennesker
 • Organisationsudvikling
 • Kundeanalyser
 • Jobanalyser

Du opnår:

 • Øget selvindsigt
 • Overblik over dine styrker, potentialer og udviklingsområder
 • Overblik over personens naturlige adfærd
 • Overblik over personens tilpassede adfærd
 • Hurtig, nem og effektiv hjælp til medarbejderudvikling, teamudvikling og rekruttering
 • Bedre ressourceanvendelse i virksomheden
 • Målrettet kommunikation

Pris:
Hos Visuel Management er vi certificeret i at anvende DISC Person Analyse, og har stor erfaring med at anvende personanalysen i forskellige kontekster. Hos Visuel Management har vi en fast pris på 1.595 kr. for en Extended DISC Person Analyse, inklusive en individuel tilbagemelding 1-1½ times varighed samt en fysisk rapport. Alle tilbagemeldinger på DISC person analysen gives af en certificeret medarbejder.