Medarbejdertilfredshed

Tilfredse og motiverede medarbejdere, der bakker op om organisationen og yder en dedikeret indsats kommer ikke af sig selv.
Målsætningen for enhver organisation er, at fastholde høj arbejdsglæde og et godt arbejdsliv, da det ultimativt sikrer at virksomheden:

  • Er mere effektiv/produktiv
  • Oplever større innovationsniveau
  • Har lavere medarbejderafgang og sygefravær

Når du gennemfører en medarbejdertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med VISUEL MANAGEMENT, får du et præcist og struktureret overblik over dine medarbejderes aktuelle tilfredshed i forhold til en række udvalgte faktorer.
VISUEL MANAGEMENT har udviklet et generisk analyseredskab, som vi tilpasser til din organisation og den konkrete situation, som du befinder dig i. Det betyder, at du får en professionel målrettet analyse af høj kvalitet til en økonomisk attraktiv pris.
Erfaringsmæssigt fokuserer undersøgelsens temaer på emnerne:

  • Samarbejde
  • Motivation
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Krav i jobbet
  • Lederskab
  • Kommunikation
  • Trivsel

Undersøgelsens resultater gør det let at identificere de områder, hvor der bør laves forbedringstiltag. Resultaterne danner samtidig et godt udgangspunkt for en dialog mellem leder og medarbejdere, hvor dialogen leder til forbedringstiltag.
Undersøgelsens resultater leveres i en internetbaseret online portal med interaktive rapporter, der kan filtreres og tabuleres efter behov.