Kundetilfredshed

Forstå dine kunders behov
Et indgående kendskab til dine kunders tilfredshed og præferencer er en af grundstenene i en veldrevet og lønsom virksomhed. En kundetilfredshedsundersøgelse er derfor et godt udgangspunkt for at igangsætte nye aktiviteter, der lever op til kundernes behov og præferencer. VISUEL MANAGEMENT gennemfører primært kvantitative markedsanalyser, som typisk har fokus på emner som kundetilfredshed, loyalitet, image og konkurrenter. Resultatet af en kundetilfredshedsundersøgelse afleveres i en fysisk rapport, der er meget velegnet som element i beslutningsgrundlaget i forhold til af iværksætte handlinger der forbedre kundetilfredsheden.

Dit behov er i centrum
Vi tager udgangspunkt i dine behov, når vi designer markedsundersøgelserne. Vi lægger vægt på at tilpasse undersøgelsen, så du får den viden, du har behov for, så du opnår et dybdegående kendskab dine kunders præferencer, loyalitet og tilfredshed. Resultaterne af en tilfredshedsundersøgelsen giver mulighed for at omsætte den nye viden om kunderne til værdiskabende aktiviteter til gavn for dine kunder og din virksomhed.

Udbytte
Ved en kundetilfredshedsundersøgelse får du den viden, du skal bruge for at forbedre dit produkt eller din ydelse, målrette din markedsføring. Du får viden så du kan differentiere dine produkter og ydelser fra konkurrenterne og samtidig opnår du viden til at forstå markedet og kunderne bedre. Undersøgelsen gør det let og enkelt at træffe de strategisk rigtige beslutninger på et validt grundlag. Tilfredshedsundersøgelsen giver dig med andre ord et værktøj til:

  • at målrette virksomhedens markedsføringstiltag
  • at træffe relevante strategiske beslutninger
  • at videreudvikle virksomhedens produkter og services
  • at klarlægge slutbrugernes ønsker og behov
  • at følge markedets udvikling over tid