Vurder organisationskulturen inden du igangsætter en organisationsforandring!

Forskellige virksomheder har forskellige kulturer, så derfor opnås resultater ikke kun ved unikke strategier og effektive processer, men ved at forandringstiltag tilpasses til den kultur, virksomheden har. Ved at starte en organisationsforandring med at identificere virksomhedens nuværende kultur undgås en af de hyppigste fejl: at der er manglende sammenhæng mellem virksomheden strategier og virksomhedens kultur.
Hos VISUEL MANAGEMENT baserer vi vores kulturmålinger på professorerne Robert Quinn og Kim Camerons metode OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument).
Kulturmålingen gennemføres ved, at alle involverede medarbejdere besvarer et online spørgeskema. Først vurderer medarbejderne her-og-nu situationen og dernæst den ønskede fremtidige situation. OCAI fokuserer på 6 kategorier:

  • Dominante karakteristika
  • Lederstilen i organisationen
  • Personaleledelse
  • Den “lim”, der binder organisationen sammen
  • Strategisk fokus
  • Succeskriterier

Fordele
OCAI kulturmålingen gør, at du kan udvikle en strategi, hvor handlingerne understøttes af virksomhedens organisationskultur. Samtidig visualiseres kulturens styrker og udviklingsområder, og det bliver let at implementere handlinger, der udvikler din virksomhed i den ønskede retning.