Arbejdspladsvurdering (APV)

Får styr på den lovpligtige APV
Alle virksomheder skal udarbejde en lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en tager udgangspunkt i en kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Den skal indeholde en beskrivelse, en prioritering og en handleplan for alle identificerede problemer, samt en plan for den efterfølgende opfølgning på problemerne. Med den rette kortlægning af arbejdsmiljøet, kombineret med den rette rådgivning, får din virksomhed større gavn af arbejdet med virksomhedens APV.

APV med fokus på resultater
VISUEL MANAGEMENT planlægger og udarbejder arbejdspladsvurderingen under hensyn til virksomhedens kultur og arbejdsgange. Det er med til at sikre det bedst mulige forløb for virksomheden og medarbejderne. En veltilrettelagt og gennemført APV giver et godt arbejdsmiljø og forebygger risikoen for arbejdsulykker, og dermed produktionstab. Med hjælp fra VISUEL MANAGEMENT sikres din virksomhed, at den til enhver tid overholder arbejdsmiljølovens krav til APV og dokumenterer dette.
VISUEL MANAGEMENT rådgiver om APV indenfor:

  • Planlægningen af APV’en sammen med sikkerhedsorganisationen
  • Udarbejdelse af spørgeskemaer
  • Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse – kortlægning af det nuværende arbejdsmiljø
  • Prioritering af indsatser
  • Udarbejdelse af handleplaner sammen med sikkerhedsorganisationen
  • Implementering af indsatser
  • Opfølgning på handleplaner